petercarlberg.se

Peter Carlberg om journalistik och kommunikation
välkommen till petercarlberg.se


"Mannen som slöade till" av journalisten Peter Carlberg beskriver ett stycke bortglömd svensk historia och vad politisk naivitet, medlöperi eller ”slöhet” kan medföra. Här ges också en inblick i tidigare hemligt material och i svensk, tysk och finsk underrättelsetjänst under andra världskriget.

ISBN 9789189706521

Förlag: Ekström&Garay

Utgivningsdag 2022-08-22

Läs mer på förlagets hemsida


En fri press, fria skribenter och fritt tänkande människor är helt nödvändiga i en demokrati. Senare tids tillbakagång inom mediabranschen borde oroa de flesta, särskilt de som ägnar någon tid att tänka på kommande generationer. Jag tror på en journalistik i demokratins och i människornas tjänst. Att samtala med människor, söka i gamla arkiv och avslöja “offentliga hemligheter” är sådant som ger mening åt det journalistiska arbetet. Vad, var, när och hur är frågor som ofta besvaras i journalistiken. Långt mera sällan ställs frågan "varför?"